Rechtsgebieden

KENNIS IN HUIS OVER DE VOLGENDE RECHTSGEBIEDEN

 • (jeugd)Strafrecht

  (jeugd)Strafrecht

 • Jeugdrecht

  Jeugdrecht

 • Vreemdelingenrecht

  Vreemdelingenrecht

 • Bestuursrecht

  Bestuursrecht

 • WSNP / Schuldsanering

  WSNP / Schuldsanering

 • Huurrecht

  Huurrecht

WIJ STAAN U GRAAG BIJ

Advocatenkantoor El Makhtari heeft een algemene praktijk, met de nadruk op het (jeugd)strafrecht en jeugdrecht, bestuursrecht en de schuldsanering.
Bij ons kunt u terecht voor zaken in verband met het onderstaande. Klik op de titel voor toelichting en hoe wij u zullen bijstaan.

(Jeugd)strafrecht: dagvaarding ontvangen - Openbaar Ministerie

Advocatenkantoor El Makhtari helpt u bij uw strafzaak. Mocht u een dagvaarding hebben ontvangen en moet u verschijnen voor de strafrechter, dan bent u bij advocatenkantoor El Makhtari bij het goede adres. De advocaten van advocatenkantoor El Makhtari zullen uw zaak met veel pit en passie voor de strafrechter bepleiten! Advocatenkantoor El Makhtari behandelt ook de zaken van minderjarigen die voor de kinderrechter moeten verschijnen. Doordat advocatenkantoor El Makhtari niet van moeilijke taal houdt, kan jij als minderjarige ons van A tot Z begrijpen. Bel gerust naar advocatenkantoor El Makhtari voor een afspraak!

Jeugdrecht: ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing - BJZ en RvK

Advocatenkantoor El Makhtari behandelt zaken tegen Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij advocatenkantoor El Makhtari kunt u terecht als uw kind onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst. Ook als u een schriftelijke aanwijzing van Bureau Jeugdzorg hebt ontvangen, waar u het niet mee eens bent, kunt u contact met ons opnemen. Of als u problemen ervaart met de gezinsvoogd en niet tevreden bent met de gang van zaken, kunt u gerust bellen naar ons kantoor.

Vreemdelingenrecht

Wilt u een verblijfsvergunning regulier, bijvoorbeeld gezinshereniging, u wilt trouwen met een buitenlandse partner en die naar Nederland halen, dan is het verstandig om hierover eerst advies in te winnen bij ons kantoor. Het is natuurlijk zonde om de hoge legeskosten te betalen om vervolgens een 'nee' van de IND te ontvangen. Ons kantoor kan u bijstaan in bezwaarschrift- of beroepschriftprocedures tegen beschikkingen van de IND. Bovendien kunnen wij u in een eerder stadium adviseren over verblijfsvergunningen en wat het verstandigst is.

Bent u of is een familielid of een kennis van u opgepakt omdat hij/zij hier illegaal in Nederland verbleef, dan kunnen wij u hierbij helpen. Deze procedures zijn veelal gratis omdat de staat deze procedures volledig vergoed. Over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken.

Bestuurszaken: WWB-uitkering beëindigd, verlaging uitkering, afwijzing toeslag

Is uw uitkering plotseling beëindigd, opgeschort, ingetrokken of heeft u een ander besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent? Bel dan meteen naar advocatenkantoor El Makhtari. Wij zullen bezwaar maken tegen dit besluit van de gemeente. Heeft u andere besluiten van de gemeente ontvangen waar u het niet mee eens bent? Bel gerust of komt even langs op ons kantoor.

Ook als u een besluit heeft ontvangen van DUO of de Belastingdienst kunt u terecht bij Advocatenkantoor El Makthari.

Schuldsanering/wsnp: afwijzing toelating, hoger beroep, beëindigingszitting

Heeft u een verzoek gedaan tot toelating tot de wsnp en is deze afgewezen? Bel advocatenkantoor El Makhtari, wij stellen hoger beroep voor u in. Let wel op! Dit moet binnen 8 dagen na datum van de uitspraak van de rechtbank. Bent u toegelaten, maar u heeft problemen met de bewindvoerder die een negatief advies heeft uitgebracht en u moet voor de rechter komen? Ook dan kan Advocatenkantoor El Makhtari u bijstaan ter zitting! Heeft u andere problemen of vragen, bel gerust ons kantoor en vraag naar El-Ghazi.

El-Ghazi is er ook voor u als u de onderbewindstelling/beschermingsbewindvoering wil beëindigen.

Huurzaken: ontbinding en ontruiming, huurachterstand, overlast - deurwaarder

Heeft u een dagvaarding van de deurwaarder ontvangen om te verschijnen voor de kantonrechter, vanwege een huurachterstand of overlast? Neem dan contact op met El-Ghazi. Zij kan u bijstaan bij de procedure.
BEL VANDAAG NOG VOOR UW GRATIS AFSPRAAK

Heeft u een dagvaarding ontvangen, moet u verschijnen voor de rechter, of heeft u juridisch advies nodig?
De advocaten van advocatenkantoor El Makhtari zullen uw zaak met veel pit en passie voor de bepleiten!

DIRECT CONTACT